Akan At Bedtime: Ananse

kan

Akan At Bedtime: Ananse

Ananse pɛee wiade no ne nyansa no. Oo, aa, wiade no ne nyansa no. Ɔ yɛee kutu na apaam. Oo, aa, kutu

Akan Months Of The Year

kan

Akan Months Of The Year

Ɔpɛpɔn: Memeneda. Ɔpɛpɔn da 01, afe 2011 Kwakwar: Wukuda. Kwakwar da 02, afe 2011 Ebɔw: Yawda. Ebɔw

Kofi Kinaata - Confession

kan

Kofi Kinaata - Confession

Kofi Kinaata - Confession yɛ dɛn? Kofi Kinaata - Confession yɛ ndwom. Kofi Kinaata - Confession baee

Tonga

kan

Tonga

Tonga yɛ dɛn? Tonga yɛ ndwom. Tonga baee mu 2014.Kasa no yɛ Akan. Joey B na Sarkodie towee Tonga. To

Joey B

kan

Joey B

Joey B yɛ woana a? Darryl Paa Kwesi Bannerman-Martin yɛ Joey B. Darryl Paa Kwesi Bannerman-Martin yɛ

Nkran

kan

Nkran

Nkran yɛ dɛn? Nkran yɛ kurowkɛse. Nkran ne adrɛse no yɛ dɛn? Nkran ne adrɛse no yɛ Accra. Sera Accr

Tiri, Batiri, Kotodwe Na Nansoa

kan

Tiri, Batiri, Kotodwe Na Nansoa

Tiri, Batiri, Kotodwe Na Nansoa Me tiri, batiri, kotodwe na nansoa. Me tiri, batiri, kotodwe na nans

Asusow Aketeaba 25

kan

Asusow Aketeaba 25

Asusow Aketeaba 25 yɛ Abibir Da. Abibir Da yɛ homeda, mu Gaana.

Kafui Yevu

kan

Kafui Yevu

Ne man yɛ Gaana. Sera Gaana. Kafui Yevu kyerɛwee buukuu. Ɔ yɛ mfonyin.