Nyamfowa 3:18

kan

Nyamfowa 3:18

Frɛ adamfo pa.

tiboa

kan

tiboa

Adwen a ɔ ma wo pɛ sɛ wo yɛ ade papa na wo nnyɛ bɔne.

Sɛdea Wo bɛTumi aYɛ Bafuu

kan

Sɛdea Wo bɛTumi aYɛ Bafuu

Wo yɛ bafuu abere a wo wɔ apɛde papa. Apɛde pii kyerɛsɛ wo tumi sesa wo adwene. Sɛ wo wɔ apɛde a wo

Induku

kan

Induku

"Induku" yɛ dɛn? "Induku" yɛ ndwom. Ɔkyena, yɛ bɛtow "Induku". Nkasafua. Clap your hands everybody,

Minew Shewa

kan

Minew Shewa

"Minew Shewa" yɛ dɛn? "Minew Shewa" yɛ ndwom. Ɔkyena, yɛ bɛtow "Minew Shewa". Nkasafua. full lyrics

Akan: Learn To Count With The Numbers 0-10

kan

Akan: Learn To Count With The Numbers 0-10

0 - hweeara 1 - koro 2 - abien 3 - abiasa 4 - anan 5 - anum 6 - asia 7 - asuon 8 - awɔtwe

Dapɛn No Ne Da, Wɔ Akan Mu

kan

Dapɛn No Ne Da, Wɔ Akan Mu

Sun: Kwasida. - awia ne da Mon: Dwowda. - bosoome ne da Tue: Benada. - Mars ne da, planɛte no Wed:

Woana nye?

kan

Woana nye?

Michelle Obama yɛ woana? Fathia Nkrumah yɛ woana? Rita Marley yɛ woana? Hillary Clinton yɛ woana? Ba

Ananse Na Nyansa Ne Sɛn No

kan

Ananse Na Nyansa Ne Sɛn No

Ananse pɛee wiase no ne nyansa no. Oo, aa, wiase no ne nyansa no. Ɔ yɛee sɛn na apaam. Oo, aa, sɛn n

Ananse, Anyihaw Nnyɛ

kan

Ananse, Anyihaw Nnyɛ

Akrɔma yɛ adeyɛfo. Ananse de, ɔ yɛ kwaadwenyi. Wɔ yɛee adwene sɛ wɔ bɛyɛ kua abɔ mu. Wɔ hyɛee adwuma

Papa Samo Na Ɔwɔ No

kan

Papa Samo Na Ɔwɔ No

Papa Samo te wɔ Addis Ababa. Ɔ wɔ mba abiasa: mbasiaba abien na banyimba. Awimbere bi, ɔ kaee ananse

Astray 1&2

kan

Astray 1&2

"Astray 1&2" yɛ dɛn? "Astray 1&2" yɛ yikyerɛ . Ɔkyena, yɛ bɛhwɛ "Astray 1&2".

You and I Forever

kan

You and I Forever

"You and I Forever" yɛ dɛn? "You and I Forever" yɛ yikyerɛ . Ɔkyena, yɛ bɛhwɛ "You and I Forever".

Patrick Awuah

kan

Patrick Awuah

Woana nye Patrick Awuah? Patrick Awuah siee Ashesi University. Ne Bra. Ɔ yɛ banyin. Ne awoda yɛ Fida

Dennise Gregory

kan

Dennise Gregory

Dennise Gregory yɛ woana? Dennise Gregory yɛ dasanyi papa. Dennise Gregory yɛ nyikyerɛ. Ɔ dɔ abibima