fie.nipa, Benada. Fankwa da 26, afe 2017

Kofi Kinaata - Confession

Kofi Kinaata - Confession yɛ dɛn?

Kofi Kinaata - Confession yɛ ndwom. Kofi Kinaata - Confession baee mu 2016.Kasa no yɛ Akan.


Imel | Facebook