Museke,

"Nyame Ndwom - Ɔ Nam Mframa Mu O" Ne Nkyerɛmu

Te "Nyame Ndwom - Ɔ nam mframa mu o" ase.

"Nyame Ndwom - Ɔ nam mframa mu o" yɛ ndwom.
Ndwom no ne kasa no yɛ Akan.

Nkyerɛmu

Yesu Kristo, ɔ yɛ ne adwuma.
Ne adwuma yɛ ahintasɛm.

Akan Ndwom

Ɔ nam mframa mu o
Ɔ reyɛ ne adwuma
Gyiisɛs Kraest, ɔ reyɛ ne adwuma
<< Dea-Ɛ-Di-Anyim | A-Ɛ-Di-So >>