Ta'adi,

Ahanta Nkorɔfo Fa Adwene: Takor Duya No Ase

Adwene-Gyinae

Yɛ si kurowkɛse. Kurowkɛse no ne din no yɛ Takoradi.

Hemfa?: Takor duya no ase.
Mberebɛn?: Ana Dwowda. Ɔpɛnimba da 31, afe 1691.
Adɛn?: Takor duya no ase yɛ a-ɛ-bɔ-ho-ban.
Woana?: Ahanta ne nkorɔfo no.

<< Dea-Ɛ-Di-Anyim | A-Ɛ-Di-So >>