Afia Obinim,

Adonai

( Sarkodie)
Yeah
Akyiri hɔ fo no mo nyɛ no baako mma me wae

Go

(Castro)
Obia'a nto ne collection (we!)
Obia'a nto ne collection (now!)
Bia bi obia'a nto ne collection (what else)
Kɔdee (haa!)

Obia'a nto ne collection (we!)
Obia'a nto ne collection (aaba)
Obia'a nto ne collection (now!)
Kɔ kɔ kɔ kɔ kɔdee

(Sarkodie)
Tie, ma mma onyimpa biara mbu wo abomfia
Ahopopo a wɔn mo yɛ nyina wo ho nti a
Ɔ yɛ wo tamfo, gyae no ma ne nwia
Yɛ mmboa mo a, mo nsi na mo mpia

(Sarkodie) (Castro)
Ngyeso
Ei, sɛ wo ba mu a
Ndeɛmba nyina yɛ din
Nana Nyame dea Wo aka no na ɛ bɛba mu o o
Sɛ Wo ma wo nsa so a
Mbepɔw nyina tutu
So ma paddy don't lose guard
Ka wo akoma to wo yamu

Everybody singing aleluya
Aleluya
Everybody singing aleluya
Aleluya
Make we sing o (oyaaya)
I say help me sing o (oyaaya)

( Sarkodie )
Aa, na mo fi sɛ me bɛhwe ase
He, me kɔee a me asan aba
Hwɛ, ahokyerɛ kakra me faee mu nti
Wɔn mo se me awaee, me nnyi daama
He, mo anyi na awu no
Hm, na mo fi sɛ me bɛyɛ sansanyi
Hwɛ wo hu me a na wo yamu ahye wo
Afei de wo anyi bɔ me so pɛ
Na wo se, "Woana mpo ni?"
Hɛhɛ, Nana Nyame ne nsa ano
Hm, afei deɛ wo ho me two two
Mbere a na wɔn mo se me yɛ Jɔnki no
Sɛ wo nso wo kaee bi
Shame on you too
Afei de mo ahu sɛ me rekɔ ball-e wɔ Yɔnki
Hwɛ no hwɛ ne anyim sɛ monkey
If I check I dey see sey you dey hungry
Wo ayɛ yie a nka wo daso hyɛ abɔski
Me nnwuee yi de Nana Nyame te ase
Wo nnye me nnyɛ pɛ, obia'a nye ne wiase
Mbere a na me da bench so wɔ Aflao
Obia'a ammfa handkerchief ampepa me anyi ase nti

Ngyeso

( Sarkodie )
Tie, mo a-winch-e me ten years
Me bɛwu anka way back
Mo a-flop-e, this be my pay back
My enemies you for dey guard
Me nn-curse wo, I don't want to disobey God
Mo a-try-e sɛ mo de me bɛto prison (haa!)
Wɔ abere a mo nnyi particular reason
Mo dwene me ho
Me ne Tigofo reyɛ meeting
Fa to wo asomu, I don't want to be repeating
Nyame na Ɔ bɔ me ho ban nti mo nnyɛ foko
Money no bi problem ɛ no ne me motto
To wo anyi hwɛ ne honam anyi nye me shoto
Ma mma wo anyi nngye
Ɔkyena me bɛyɛ dondoo

(Castro)
Wo na wo bɔee soro ne asaase na ne mu ndeɛmba nti na yɛ frɛ wo Adonai
Ndeɛmba Wo ayɛ ama me nye me abusuafo
Na asɔ me anyi bebree nti I won't lie

Wo na wo bɔee soro ne asaase na ne mu ndeɛmba nti na yɛ frɛ wo Adonai
Ndeɛmba Wo ayɛ ama me nye me abusuafo

God e nhyira na Wo ahyira me ma na ɛ bu me so yi a
I say God ei
Me nnhu dea me mfa nda Wo ase Agya ei
Baba God ei
Wo ayɛ me kɛse me da 'ase Agya ei
Agya Nyame ei
Ɛ yɛ Wo adom nti na me te ase yi a

Baba God ei, Baba you bi too much ei
Ba-ba, Baba God ei
Baba you bi too much ei
Ba-ba-ba, Baba God ei
Baba you bi too much ei
Ba-ba, Baba God ei, Baba God ei, Baba God ei, Baba God ei

(Castro)
Ei, sɛ wo ba mu a
Ndeɛmba nyina yɛ din
Nana Nyame dea wo aka no na ɛ bɛba mu o o
Sɛ wo ma wo nsa so a
Mbepɔw nyina tutu
So ma paddy don't lose guard
Ka wo akoma to wo yamu

Everybody singing aleluya
Aleluya
Everybody singing aleluya
Aleluya
Make we sing o (oyaaya)
I say help me sing o (oyaaya)

HOI !
StreetBeatz
What else (go)