fie.nipa,

JOT Agyeman

Woana nye John Osei Tutu Agyeman?

Ɔ yɛ banyin. [his] awoda yɛ Benada. Obirade da 28, afe 1966

John Osei Tutu Agyeman kyerɛwee "Asanteman", agoro. Gaana yɛ [his] man. Ɔ dɔ [his] man.

Ɔ kenkan da biara. Ɔ yɛ dasanyi papa.

Yɛ dɔ JOT Agyeman.