fie.nipa,

Adinkra 1:1: Adinkrahene

Adinkrahene yɛ dɛn?

Adinkrahene yɛ Adinkra.

Adinkra yɛ nkasafua nyansanyansa ne mmfonyin.

Adinkrahene kyerɛsɛ Adinkra ne hene no.

<< Previous | Next >>