fie.nipa,

Fulaira 1:1

Bibir foforo no sua nkasa abien.