fie.nipa,

John Dramani Mahama

John Dramani Mahama yɛ woana?

John Dramani Mahama diee 2012 Presidential Election nyim, wɔ Gaana mu. Ɔ yɛ banyin.

Ne bra.

Ne awoda yɛ Memeneda. Ɔberɛfɛw da 29, afe 1958. Gaana yɛ ne man.

Ne adwuma.

Ɔ dɔ ne man.

Abibiman dɔ John Dramani Mahama.

<< Dea-Ɛ-Di-Anyim