fie.nipa,

Nkosazana Dlamini-Zuma

Nkosazana Dlamini-Zuma yɛ woana?

Nkosazana Dlamini-Zuma kaee [healthcare] bom, wɔ Abibir Anaafo mu. Ɔ di [Union] abibir no kan. Nkosazana Dlamini-Zuma yɛ baatan.

Ne bra.

No awoda yɛ Yawda. Sanda da 27, afe 1949.
Ɔ kenkan da biara. Ɔ yɛ dasanyi papa.

Ne adwuma.

Abibir Anaafo yɛ ne man. Ɔ maee nkorɔfo wesee, [healthcare] kwa. Ɔ dɔ ne man.

Abibiman dɔ Nkosazana Dlamini-Zuma.

<< Dea-Ɛ-Di-Anyim