Kinhyɛasa-Kongo: Asomudwoe, Atɛntenenee, Adwuma

kenkan

Kinhyɛasa-Kongo: Asomudwoe, Atɛntenenee, Adwuma

Kinhyɛasa-Kongo yɛ Abibir ne man. Kinhyɛasa-Kongo ne fawohodi da no yɛ Yawda. Obirade da 30, afe 196

Obi Ho Asɛm: Arthur Kuuku Emmanuel Lennox

kenkan

Obi Ho Asɛm: Arthur Kuuku Emmanuel Lennox

Obi Ho Asɛm Arthur Lennox ne awoda no yɛee Wukuda. Oforisuo da 25, afe 1979. Ne mbaatan yɛee Arthur

Johannesburg yɛ a-ɛ-bɔ-ho-ban?

kenkan

Johannesburg yɛ a-ɛ-bɔ-ho-ban?

Adwene-Gyinae Yɛ te wɔ Johannesburg mu. Yɛ te a-ɛ-bɔ-ho-ban nka. Woana?: Johannesburg ne nkorɔfo no

Ghana Vision 2020: Mpɔtam

kenkan

Ghana Vision 2020: Mpɔtam

Gaana ne awae hia bambɔ. Sika kɔkɔɔ ne a ɛtutu, kuayɛ na dan bɔne sɛe kwae no. Kuayɛ bɔne sɛe asaase

Ghana Vision 2020: Sayense Na Nyimyɛ

kenkan

Ghana Vision 2020: Sayense Na Nyimyɛ

Sayense na nyimyɛ nyin man. Gaana wɔ sayense na nyimyɛ kakra bi. Gaana hia sayense na nyimyɛ. Kua, n

Nkorɔfo Ahanta Fa Adwene: Duya Takor No Ase

kenkan

Nkorɔfo Ahanta Fa Adwene: Duya Takor No Ase

Adwene-Gyinae Yɛ si kurowkɛse. Kurowkɛse no ne din no yɛ Takoradi. Hemfa?: Duya Takor no ase. Mbere

Gaana: Fawohodi Na Atɛntenenee

kenkan

Gaana: Fawohodi Na Atɛntenenee

Gaana yɛ man, wɔ Abibir mu. Gaana ne fawohodi da no yɛ Wukuda. Ɔbenem da 06, afe 1957. Gaana ne kwan