Sua ɔdɔ, da biara.

Sua kasahorow yɛ imel dawuru lɛtɛ. Sua kasahorow hia wo mbere ne sema 3. Sua kasahorow yɛ kwa.

Sɛ wo [act:read] Sua kasahorow a wo bɛnyin da biara. Hyɛ ndɛ ase.

  • Ɔdɔ
  • Asomudwoe
  • Nyansa

    Ngo

    Kasasua: Akan -