Sua ɔdɔ, da biara.

Sua yɛ imel. Sua hia wo mbere adeԑm sema 3.

Hyɛ ndɛ ase!

Ndɛ Kasafua: Busua

Kasasua: Akan -

  • Kasa-Tia
  • Ndɛ Kasafua: Ade Si
  • Ndɛ Kasafua: Ade Si
  • Ndɛ Kasafua: Ade Si
  • Ndɛ Kasafua: Ade Si
  • Ano
  • Ndɛ Kasafua: Sikakorabea Adwumayɛni