Nsiakyibaa

kenkan

Nsiakyibaa

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Famekaho Me hia nsiakyibaa. nsiakyibaa, nom.1 /nsiakyi-baa/ Aka

Ndɛ Kasafua: Ahyɛmdie

kenkan

Ndɛ Kasafua: Ahyɛmdie

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ adwuma. me hyia adwumawura. Adwumawura no bɛboa m

Ndɛ Kasafua: Ntotoano

kenkan

Ndɛ Kasafua: Ntotoano

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ adwuma. me hyia adwumawura. Adwumawura no bɛboa m

Ndɛ Kasafua: Aplekehyɛn

kenkan

Ndɛ Kasafua: Aplekehyɛn

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ adwuma. me hyia adwumawura. Adwumawura no bɛboa m

Ndɛ Kasafua: Abɔdin Krataa

kenkan

Ndɛ Kasafua: Abɔdin Krataa

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ adwuma. me hyia adwumawura. Adwumawura no bɛboa m

Kasa-Tia

kenkan

Kasa-Tia

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan me pɛ atɛntenenee. me hyia asɛndiinyi. asɛndiinyi no bɛboa me. me wɔ

Nda Nyinara NNsɛ

kenkan

Nda Nyinara NNsɛ

Ɔyɛ nokwar dɛ, nda nyinara nnsɛ, Ɔyɛ a no mu yɛ dɛw na ɔyɛ so a no mu yɛ wen Ɔyɛ a yɛtse nsɛm dɛw na

Ndɛ Kasafua: Ade Si

kenkan

Ndɛ Kasafua: Ade Si

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ Abɛɛfo Nimdeɛ. Me hyia kɔfabaeɛ. Kɔfabaeɛ no bɛbo

Ndɛ Kasafua: Ade Si

kenkan

Ndɛ Kasafua: Ade Si

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ Abɛɛfo Nimdeɛ. Me hyia kɔfabaeɛ. Kɔfabaeɛ no bɛbo