Amɛreka: Wɔ Nyame Yɛ Ahotoso Mu

kenkan

Amɛreka: Wɔ Nyame Yɛ Ahotoso Mu

Amɛreka yɛ man, wɔ atifi Amɛreka mu. Amɛreka ne fawohodi da no yɛ Yawda. Kitawonsa da 04, afe 1776.

Gaana: Fawohodi Na Atɛntenenee

kenkan

Gaana: Fawohodi Na Atɛntenenee

Gaana yɛ man, wɔ Abibir mu. Gaana ne fawohodi da no yɛ Wukuda. Ɔbenem da 06, afe 1957. Gaana ne kwan

Kinhyɛasa-Kongo: Asomudwoe, Atɛntenenee, Adwuma

kenkan

Kinhyɛasa-Kongo: Asomudwoe, Atɛntenenee, Adwuma

Kinhyɛasa-Kongo yɛ Abibir ne man. Kinhyɛasa-Kongo ne fawohodi da no yɛ Yawda. Obirade da 30, afe 196