Nsiakyibaa

kenkan

Nsiakyibaa

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Famekaho Me hia nsiakyibaa. nsiakyibaa, nom.1 /nsiakyi-baa/ Aka

Ndɛ Kasafua: Ahyɛmdie

kenkan

Ndɛ Kasafua: Ahyɛmdie

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ adwuma. me hyia adwumawura. Adwumawura no bɛboa m

Ndɛ Kasafua: Ntotoano

kenkan

Ndɛ Kasafua: Ntotoano

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ adwuma. me hyia adwumawura. Adwumawura no bɛboa m

Ndɛ Kasafua: Aplekehyɛn

kenkan

Ndɛ Kasafua: Aplekehyɛn

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ adwuma. me hyia adwumawura. Adwumawura no bɛboa m

Ndɛ Kasafua: Abɔdin Krataa

kenkan

Ndɛ Kasafua: Abɔdin Krataa

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ adwuma. me hyia adwumawura. Adwumawura no bɛboa m

Kasa-Tia

kenkan

Kasa-Tia

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan me pɛ atɛntenenee. me hyia asɛndiinyi. asɛndiinyi no bɛboa me. me wɔ

Ndɛ Kasafua: Ade Si

kenkan

Ndɛ Kasafua: Ade Si

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ Abɛɛfo Nimdeɛ. Me hyia kɔfabaeɛ. Kɔfabaeɛ no bɛbo

Ndɛ Kasafua: Ade Si

kenkan

Ndɛ Kasafua: Ade Si

Famekaho wɔ kasa biara mu. Akan Me wɔ apɛde. Me pɛ Abɛɛfo Nimdeɛ. Me hyia kɔfabaeɛ. Kɔfabaeɛ no bɛbo