Museke,

"Kojo Antwi - Me Dware" Ne Nkyerɛmu

Te "Kojo Antwi - Me Dware" ase.

"Kojo Antwi - Me Dware" yɛ ndwom.
Ndwom no ne kasa no yɛ Akan.

Nkyerɛmu
"Me Dware" kyerɛsɛ me yɛ a woguare.
Kojo Antwi ma ɔdɔ ahomeka.
Ɔ guare ma ne ɔdɔ.
Ɔ yɛ krado ma ... ne ɔdɔ.
Ɔ daadaa ne ɔdɔ.
Ɔ yɛ ne pia fɛw.
Ɔ wɔ mbere papa nye ne ɔdɔ.
Ɔ anigyeɛ ne ɔdɔ.

Aasafua

Me dware
Ato mani akyi ama me meho ayɛ fɛ ama me dɔ ooh
Me dware, me dware
Asera cocoa butter ama me ho ayɛ akono ama ɔdɔ yɛ wu oo
Deɛ me fata no
Me dware
Me de skia kokoo ntoma begu m'asene de atwen me do wiase oooohhh
Me dware, medware
Atutu perfume ne hwam hwam deɛ de atwen ɔdɔ yewu oo
M'anandwo nsroma
Uuhh odo eyii yiee
Me dware
Ma hyɛ see through lingerie papabi ama
Ma yɛ irresistible ama ɔdɔ yewu ooh
Me dware eee
Me dware eiiii
Maso candles edi champagne no ahyɛ frige mu ama no a chill de atwen ɔdɔ yewu ooo
Wone m'anadwo nsroma
Oooh odo eiii
Ɛyɛ me hwe ahwehwe mo a, mehunu sɛ me ho ayɛ fɛ ooo
Ɔdɔ be hu me anya ahomeka
Ɔdɔ yewu eiii
Nti bra ma yɛn nsiri pɛ oo
Bra ma yɛn nyɛ adea ɛyɛ fɛ
Bra ma yɛn nsiri
Bra ma yɛn nsiri pɛ oo
Bra ma yɛn nyɛ adea ɛyɛ dɛ
Deɛ a me pɛ no no
Me pɛ adeɛ ɛyɛ dɛ

<< Dea-Ɛ-Di-Anyim | A-Ɛ-Di-So >>