Ta'adi,

Nkorɔfo Ahanta Fa Adwene: Duya Takor No Ase

Adwene-Gyinae

Yɛ si kurowkɛse. Kurowkɛse no ne din no yɛ Takoradi.

Hemfa?: Duya Takor no ase.
Mberebɛn?: Dwowda. Ɔpɛnimba da 31, afe 1691 ana.
Adɛn?: Duya Takor no ase yɛ a-ɛ-bɔ-ho-ban.
Woana?: Ahanta ne nkorɔfo no.

<< Dea-Ɛ-Di-Anyim | A-Ɛ-Di-So >>