fie.nipa,

E Yɛ Wo Adwene

E yɛ wo adwene.

E wɔ mfa abiasa: honamdua, adwene na honhom.

Obiara wɔ honamdua. Honamdua yɛ barima anaa basia.

Wo adwene dwene ndwenkyerɛ. Wo honamdua ka kɔdu wo adwene. Wo adwene di wo honamdua so.

Sɛ wo honhom gya wo honamdua a e bɛwu. Wo honhom na me honhom yɛ koro.

E yɛ wo adwene.

<< Previous | Next >>