fie.nipa,

Efya

Efya yɛ woana?

Efya yɛee Jorley, ndwom. Efya yɛ baa.

Ne bra.

Awoda no yɛ Fida. Oforisuo da 10, afe 1987.
Ɔ kenkan da biara. Ɔ yɛ dasanyi papa.

Ne adwuma.

Efya yɛ ndwom. Gaana yɛ ne man. Ɔ dɔ ne man.

Abibir dɔ Efya.

<< Dea-Ɛ-Di-Anyim | A-Ɛ-Di-So >>