abocco2@gmail.com,

Odo a medo wo nti

Chorus 2x (Kojo Antwi)
Ɔdɔ a, medɔ wo o, nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti a, nyɛ sɛ m'abɔ dam o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti

Kojo Antwi
Wopɛ ntoma a, matɔ ama wo
Guuchi a, matɔ ama wo o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam
Nkrakyeɛ bebree woretwɛn nyinaa, nyɛ sɛ mennim o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti a
Wopɛ Lexus a, mese wo safoa ni o, ɔdɔ
Kente a, matɔ ama wo o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam
Wo secret admirers ɛreflasheflashe wo nyinaa, nyɛ sɛ mennim o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti (2x)

Ɔdɔ, wosee me sɛ wobɛdɔ me
Wokakyerɛɛ me sɛ, wobɛdɔ me, adɔ me, ado me e
Wohyɛɛ me bɔ sɛ wobɛdɔ me
Na adɛn na wayɛ me standby generator

Nana Yaa
Kɛtɛ pa a, masɛ ama wo o
Aduane a, manua ama wo o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam o
Akɔhwibrɔ a, worebɔ nyinaa, nyɛ sɛ mennim o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti
Da ha a, mada ama wo o
Ma so a, mayɛ ama wo o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam o
Wo girlfriends ɛrefrɛfrɛ wo nyinaa, nyɛ sɛ mennim o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam

Wosee me sɛ wobɛdɔ me
Wokakyerɛɛ me sɛ, wobɛdɔ me, adɔ me, ado me e
Wohyɛɛ me bɔ sɛ wobɛdɔ me lyrics from museke.com
Na adɛn na wayɛ me standby generator

Kojo Antwi
Wosee me sɛ wobɛdɔ me
Wokakyerɛɛ me sɛ, wobɛdɔ me, adɔ me, ado me e
Wohyɛɛ me bɔ sɛ wobɛdɔ me
Na adɛn na wayɛ me standby generator

Ɛyɛ ampa, ɛyɛ ampa, eɛ ɔpɛ no anya
Saa na ɛteɛ, deɛ ɔnyaayɛ no, ampɛ
I guess I will never walk away from water
Till the well goes dry

Wayɛ me basa basa saa

Ɔdɔ a, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam
Ɔdɔ a, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam
Ɛyɛ ɔdɔ kan na mewɔ ma wo nti
Nyɛ sɛ m'ani mu agu ase o
Ɔdɔ a, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam

Nana Yaa
Ɔdɔ na, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam
Ɔdɔ a, medɔ wo nti, nyɛ sɛ m'abɔ dam
Ɛyɛ ɔdɔ pa na mewɔ ma wo nti
Nyɛ sɛ me ho aba me ho so o lyrics from museke.com
Ɔdɔ a, medɔ wo nti yeaah

Uuh, ɔdɔ e, wokakyerɛɛ me sɛ
Wobɛdɔ me, adɔ me, adɔ me e

Kojo Antwi
Uuh, ɔdɔ e
Na adɛn na wayɛ me standby generator

Uuh till fade

© Kojo Antwi