"Osei Kwame Despite" Ne Hwɛ-Mu-Dua

kenkan

"Osei Kwame Despite" Ne Hwɛ-Mu-Dua

Te Osei Kwame Despite ne ayɛ no ase. Ɔ yɛ banyin. Ne man yɛ Gaana. Ne akoma ne kasa no yɛ Akan. Hwɛ-

"John Lewis" Ne Hwɛ-Mu-Dua

kenkan

"John Lewis" Ne Hwɛ-Mu-Dua

Te "John Lewis" ne hwɛ-mu-dua no ase. "John Lewis" yɛ nyi. Ne man yɛ Amɛreka. Ne akoma ne kasa no yɛ

"Vusi Mahlasela" Ne Hwɛ-Mu-Dua

kenkan

"Vusi Mahlasela" Ne Hwɛ-Mu-Dua

Te "Vusi Mahlasela" ne ayɛ no ase. Busua nyin nyi ne ayɛ no. "Vusi Mahlasela" yɛ nyi. Ne akoma ne ka

"Oladimeji Alimi" Ne Adwuma

kenkan

"Oladimeji Alimi" Ne Adwuma

Oladimeji Alimi yɛ dɛn? Oladimeji Alimi yɛ dasanyi papa. Ne man yɛ Naegyeria. Ɔ dɔ Abibir. Ɔ kenkan

"Femi Branch" Ne Adwuma

kenkan

"Femi Branch" Ne Adwuma

"Femi Branch" yɛ dɛn? David Babafemi Mauton Osunkoya yɛ Femi Branch. Ɔ yɛ banyin. Ne awoda yɛ Yawda

"Janet Kanini" Ne Hwɛ-Mu-Dua

kenkan

"Janet Kanini" Ne Hwɛ-Mu-Dua

Te "Janet Kanini" ne ayɛ no ase. Ne man yɛ Kenya. Ɔ dɔ ne man. Ɔ kenkan da biara. Ɔ yɛ dasanyi papa.