Barkadar,

Kinhyɛasa-Kongo: Asomudwoe, Atɛntenenee, Adwuma

Kinhyɛasa-Kongo yɛ Abibir ne man. Kinhyɛasa-Kongo ne fawohodi da no yɛ Yawda. Obirade da 30, afe 1960.

Kinhyɛasa-Kongo ne kwankyerɛnyi yɛ ɔmampanyin. Kinhyɛasa-Kongo ne botae yɛ asomudwoe, atɛntenenee, adwuma.

Kinhyɛasa-Kongo ne manegya yɛ so ɔmampanyin no.

Nkorɔfo

Nkorɔfo 82000000 te wɔ Kinhyɛasa-Kongo mu.

<< Dea-Ɛ-Di-Anyim | A-Ɛ-Di-So >>